Inkcubeko yoShishino

Inkcubeko yoShishino

Umbono wethu:
Ukuba lishishini elikhokelayo emhlabeni jikelele lezixhobo ezikrelekrele.

Umsebenzi wethu:
Ukuvelisa izixhobo ezikrelekrele ezinomgangatho wamazwe ngamazwe, ukukhokela amashishini okutya eTshayina ukuba aphuhlise ngendlela enempilo necwangcisiweyo.

Ingcamango yophuhliso:
Customer-centric.umqhubi usekwe.

Inkcubeko yoShishino (2)

Inkcubeko yoShishino (2)

Inkcubeko yoShishino (2)

Inkcubeko yoShishino (2)

Inkcubeko yoShishino (2)

Inkcubeko yoShishino (2)